Abstracts

UPUTE ZA PRIPREMU SAŽETAKA
 • sažetci se šalju u elektronskom obliku a nakon uplaćene kotizacije autora koji će izložiti rad,   budući da se sažeci bez uplaćene kotizacije neće razmatrati
 • sažetak pisati na engleskom i hrvatskom jeziku
 • sažetak može sadržavati do 500 riječi
 • u pisanju koristiti najčešće korištene fontove, veličine 12 (preporuka Arial)
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • navoditi inicijale imena uz puna prezimena autora i koautora, bez titula
 • navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
 • navesti e-mail adresu autora koji izlaže rad
 • sažetci trebaju biti strukturirani (cilj, metode, rezultati, zaključak)
 • Sažeci se zaprimaju isključivo nakon dostavljene potvrde o uplaćenoj kotizaciji za najmanje jednog od autora.
 • ako sažetci predstavljaju prikaz slučaja isti ne moraju biti strukturirani
 • sažetci ne sadržavaju popis literature, isti je potrebno staviti na poster po prihvaćanju sažetka
 • sažetci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • svi prihvaćeni sažetci prezentirati će se u obliku postera
 • svi posteri biti će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima

Please submit your abstract

Committee shall inform you of the acceptance in due course.
Participants full name and title:
Field is required!
Field is required!
Participants e-mail adress:
Field is required!
Field is required!
Full name of the paper:
Field is required!
Field is required!
Please upload your abstract in docx format (not pdf)
Upload your documents...
Field is required!
Field is required!

 

TECHNICAL ORGANIZER - TEHNIČKI ORGANIZATOR


VIP TRAVEL DMC & PCO®, Jerome d.o.o.

HR-21000 SPLIT, CROATIA, Hrvatske mornarice 1 J

Agency ID Code: HR-AB-21-060192163, VAT ID: HR10145480236

Initial capital: 120.000,- HRK, Reg. CC Split Tt-12/2950-3.

VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. objekti smještaja, aviokompanije, prijevoznik i putno osiguranje).

 

VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome Ltd collects, processes and keeps your personal data in accordance with the EU GDPR 2016/679 and other valid laws and regulations. Your personal data shall not be forwarded yo third persons or delivered to third countries, except with purpose of realising the services agreed with you (accommodation facilities, airlines, transport company, travel insurance company) .

Cijenjene kolege, zbog epidemiološke situacije vezane uz

pandemiju COVID – 19, Kongres se odgađa do daljnjeg.

Čim precizna obavijest o datumu održavanja bude sigurna,

ova internetska stranica će pružiti nove detaljne obavijesti za sudionike.

 

  

Dear Colleagues, due to the epidemic situation related to the

pandemic of COVID – 19, this Congress is postponed to the later date.

As soon as we are aware of the new and fully safe date, this web

page shall provide most detailed participation information.