E-poster

Upute za pripremu E-postera:
  • online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
  • svaki e-poster mora biti predan online.
Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu:
  • e-poster treba biti dizajniran u PowerPoint formatu
  • e-poster treba biti spremljen za slanje kao PowerPoint file ili kao PDF file u hd rezoluciji ( 1920 (wide) x 1080 (height) px – res 220dpi) u pejzažnom formatu
  • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
  • molimo da koristite standardne fontove najmanje veličine od 12 (preporučuje se Arial font).
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
  • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku.
  • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

 

TECHNICAL ORGANIZER - TEHNIČKI ORGANIZATOR


VIP TRAVEL DMC & PCO®, Jerome d.o.o.

HR-21000 SPLIT, CROATIA, Hrvatske mornarice 1 J

Agency ID Code: HR-AB-21-060192163, VAT ID: HR10145480236

Initial capital: 120.000,- HRK, Reg. CC Split Tt-12/2950-3.

VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. objekti smještaja, aviokompanije, prijevoznik i putno osiguranje).

 

VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome Ltd collects, processes and keeps your personal data in accordance with the EU GDPR 2016/679 and other valid laws and regulations. Your personal data shall not be forwarded yo third persons or delivered to third countries, except with purpose of realising the services agreed with you (accommodation facilities, airlines, transport company, travel insurance company) .

Cijenjene kolege, zbog epidemiološke situacije vezane uz

pandemiju COVID – 19, Kongres se odgađa do daljnjeg.

Čim precizna obavijest o datumu održavanja bude sigurna,

ova internetska stranica će pružiti nove detaljne obavijesti za sudionike.

 

  

Dear Colleagues, due to the epidemic situation related to the

pandemic of COVID – 19, this Congress is postponed to the later date.

As soon as we are aware of the new and fully safe date, this web

page shall provide most detailed participation information.