Sponsors

Poštovani,

Nekoliko je načina na koje možete sudjelovati, a o tome u nastavku teksta. Ono što je najčešće u žiži zanimanja izlagača, to je izložbeni prostor. Cijena četvornog metra iznosi 2.500,- kn (2.000 kn + PDV) a najmanja površina koja se može zakupiti je 4m2 (2 x 2 m). Na svaka 2m2 zakupljenog izložbenog prostora, Izlagač ima pravo na 1 izlagačku kotizacije (BEZ BODOVA KOMORE), tako da na minimalni izložbeni prostor od 4m2 imate pravo na 2 izlagačke kotizacije.

Ukoliko biste se odlučili za oblik sponzorstva koji omogućuje satelitski simpozij, važno je poštovati krajnji rok za dostavu sadržaja predavanja, kako bi sadržaj Vašeg satelitskog simpozija mogao odobriti znanstveni odbor, budući moramo izaći s konačnim programom Kongresa. Uz sadržaj satelitskog simpozija, moramo imati i imena predavača.

Moguće Vam je zanimljivo sudjelovanje i u vidu sponzora RADNOG RUČKA (detalji u tekstu niže) koje daju mogućnost brendiranja prostora i fokus sudionika na ono što je Vama bitno.

U tekstu ćete vidjeti pojam TEHNIČKI ORGANIZATOR, a koji se odnosi na agenciju organizatora koja ima zaključen Ugovor s Hrvatskim liječničkim zborom i Društvom. Kako bih Vam olakšao komunikaciju, izvolite i izravan kontakt tehničkog organizatora: IVICA ČOVIĆ, mail: ivica@viptravel.hr te broj mobitela 0911644155.

Generalne informacije o Kongresu moći ćete vidjeti na web stranici Kongresa koja je u izradi: www.7ccpfm.com no i ovdje možete naći više detalja oko mogućnosti sudjelovanja kao sponzor odnosno izlagač:

 

 

IZLAGAČI

Izlagači imaju mogućnost zakupiti izložbeni prostor ispred dvorane u kojoj se organiziraju predavanja i prezentacije na Kongresu, te gdje se poslužuju stanke za kavu, što taj prostor čini najfrekventnijim. Na zakupljenom izložbenom prostoru će Izlagači, za vrijeme trajanja Kongresa, od 23.-26.09.2019. prezentirati svoju ponudu u vidu izložaka odnosno uzoraka, tiskanih materijala, drugih promidžbenih materijala; video prezentacije na vlastitom računalu ili na unajmljenom (isključivo od tehničkog organizatora Kongresa) LCD monitoru (dijagonale najmanje 120 cm). Minimalni prostor koji se može zakupiti je 4 m2 (dimenzija 2 x 2 m’) koji je obilježen i izvan kojeg ne smije izaći niti jedan gabarit postavljenog izložbenog prostora. Ukoliko Izlagač kod postavljanja štanda izađe iz zadanih – uplaćenih gabarita, Tehnički organizator će na licu mjesta naplatiti svaki započeti dodatni m2 iskorištenog prostora, a koju je cijenu obvezan Izlagač na licu mjesta podmiriti, prije početka Kongresa. Tehnički organizator Izlagaču besplatno postavlja stol dimenzija 70 x 130 cm, dvije sjedalice za predstavnike Izlagača i dvije sjedalice za posjetitelje, priključnicu s 3 utičnice, stolnjak i koš za otpatke. Izlagač može na zakupljenom prostoru postaviti, isključivo o svom trošku, pred-izvedeni štand vlastite produkcije, pri čemu se za obračun unajmljenih m2 računa prostor od najmanje 1 m’ iza stražnjeg gabarita izložbenog štanda, za cijelu duljinu štanda. Cijena m2 izložbenog prostora iznosi 2.000,- kuna + PDV i uključuje na svakih zakupljenih 2 m2 po jednu kotizaciju za Izlagače s pristupom predavanjima, stankama za kavu, radnim ručkovima i večeri Društva.

Najam dodatne opreme moguć je uz nadoplatu. Lokacija izložbenog prostora definira se prema pravu prvokupa, pri čemu je mjerilo datum uplate za zakup izložbenog prostora, a ne datum potpisivanja Ugovora o izlaganju na Kongresu. Uplate za zakup izložbenog prostora uplaćuju se isključivo na transakcijski račun posebne namjene Tehničkog organizatora Kongresa, VIP TRAVEL DMC & PCO, JEROME d.o.o. otvorenom kod Zagrebačke banke d.d. IBAN: HR0723600001501224818.

 

SPONZORI KONGRESA

Sponzori Kongresa imaju više oblika i razina sudjelovanja koje smo naveli u nastavku ovog teksta. Sponzorska sredstva uplaćuju se na transakcijski račun TEHNIČKOG ORGANIZATORA ili HRVATSKOG DRUŠTVA PATOLOGA I SUDSKIH MEDICINARA pri HLZ, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. IBAN:  HR7423600001101214818 s naknadno pridijeljenim pozivom na broj, u punom iznosu, najkasnije 30 radnih dana prije početka Kongresa, bez obzira na vrijeme zaključenja Ugovora o sponzorstvu Kongresa. Sponzori Kongresa mogu postati ISKLJUČIVO UPLATOM U NOVCU na transakcijski račun tehničkog organizatora ili Društva.

 

PLATINASTI SPONZOR KONGRESA • 50.000,- kuna (pedesettisuća kuna) uključuje:

 • Objavu logotipa Sponzora na web stranici Kongresa, nakon uplate sponzorskih sredstava, s poveznicom na internetsku stranicu Sponzora Kongresa,
 • Postavljanje dva (2) ROLL UP – a dimenzija maksimalno 1000 x 2000 mm (izrada i dizajn je obveza Sponzora o vlastitom trošku) u dvorani održavanja Kongresa te desno od ulaznih vrata u dvoranu održavanja Kongresa,
 • Osnovna prezentacijska tehnika (računalo i projektor) na raspolaganju je bez dodatne naknade,
 • Objavu oglasa Sponzora Kongresa u ZBORNIKU SAŽETAKA na zadnjoj vanjskoj korici Zbornika u boji (formata minimalno A5) uz obvezu Sponzora Kongresa dostaviti grafičku pripremu najkasnije 21 radni dan prije početka Kongresa,
 • JEDAN SATELITSKI SIMPOZIJ U OKVIRU TEMA KONGRESA (sve troškove Predavača snosi Sponzor Kongresa iz drugih vlastitih sredstava) uz napomenu kako je najveći broj satelitskih simpozija tri (3),
 • Objavu logotipa u boji na listi sponzora Kongresa u konačnom programu – Zborniku sažetaka,
 • Četiri (4) kotizacije za predstavnike Sponzora Kongresa (bez prava na dodjelu bodova) za nazočenje predavanjima, stankama za kavu, radnim ručkovima i večeri Društva,
 • Umetanje materijala u kongresne torbe (do najviše 20 strana tiskanog materijala formata do A4, dvije kemijske olovke, 1 blok za pisanje do 50 listova, najvećeg formata A5),
 • Objavu reklame na projekcijskom platnu između svih predavanja na Kongresu (obveza je Sponzora Kongresa dostaviti POWER POINT predložak reklame najkasnije 7 dana prije početka Kongresa radi utvrđivanja sukladnosti Etičkom kodeksu,
 • Izložbeni prostor od 6m2 uz ulaz u Kongresnu dvoranu.

 

 ZLATNI SPONZOR KONGRESA • 40.000,- kuna (četrdesettisuća kuna) uključuje:

 • Objavu logotipa Sponzora na web stranici Kongresa, nakon primitka uplate sponzorskih sredstava; s poveznicom na internetsku stranicu Sponzora Kongresa,
 • Postavljanje jednog (1) ROLL UP – a dimenzija maksimalno 1000 x 2000 mm (izrada i dizajn je obveza Sponzora o vlastitom trošku) u dvorani održavanja Kongresa,
 • Osnovna prezentacijska tehnika (računalo i projektor) na raspolaganju je bez dodatne naknade,
 • Objavu oglasa Sponzora Kongresa u ZBORNIKU SAŽETAKA na 1/2 zadnje unutarnje korice Zbornika u boji (format Zbornika minimalno A5) uz obvezu Sponzora Kongresa dostaviti grafičku pripremu najkasnije 21 radni dan prije početka Kongresa,
 • JEDAN SATELITSKI SIMPOZIJ U OKVIRU TEMA KONGRESA SA MIKROSKOPIRANJEM (sve troškove Predavača snosi Sponzor Kongresa iz drugih vlastitih sredstava), u knjižnici Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta, maksimalnog kapaciteta 12 sudionika odjednom.
 • Objavu logotipa u boji na listi sponzora Kongresa u konačnom programu – Zborniku sažetaka,
 • Tri (3) kotizacije za predstavnike Sponzora Kongresa (bez prava na dodjelu bodova) za nazočenje predavanjima, stankama za kavu, radnim ručkovima i večeri Društva,
 • Umetanje materijala u kongresne torbe (do najviše 10 strana tiskanog materijala formata do A4, i najviše dvije kemijske olovke).
 • Izložbeni prostor od 4 m2 uz izložbeni prostor Platinastog sponzora Kongresa

 

SREBRENI SPONZOR KONGRESA • 25.000,- kuna (dvadesetpettisuća kuna) uključuje:

 • Objavu logotipa Sponzora na web stranici Kongresa, nakon uplate sponzorskih sredstava, s poveznicom na internetsku stranicu Sponzora Kongresa,
 • Postavljanje jednog (1) ROLL UP – a dimenzija maksimalno 1000 x 2000 mm (izrada je obveza Sponzora) u dvorani održavanja Kongresa,
 • Objavu oglasa Sponzora Kongresa u ZBORNIKU SAŽETAKA na 1/4 zadnje unutarnje korice Zbornika u boji (format Zbornika minimalno A5) u boji uz obvezu Sponzora Kongresa dostaviti grafičku pripremu najkasnije 21 radni dan prije početka Kongresa,
 • Objavu logotipa u boji na listi sponzora Kongresa u konačnom programu – Zborniku sažetaka,
 • Dvije (2) kotizacije za predstavnike Sponzora Kongresa (bez prava na dodjelu bodova) za nazočenje predavanjima, stankama za kavu, radnim ručkovima i večeri Društva,
 • Umetanje materijala u kongresne torbe (do najviše 5 strana tiskanog materijala formata do A4),

 

BRONČANI SPONZOR KONGRESA • 15.000,- kuna (petnaesttisuća kuna) uključuje:

 • Objavu logotipa Sponzora na web stranici Kongresa, nakon uplate sponzorskih sredstava, s poveznicom na internetsku stranicu Sponzora Kongresa,
 • Objavu oglasa Sponzora Kongresa u ZBORNIKU SAŽETAKA na 1/4 zadnje unutarnje korice Zbornika u boji (format Zbornika minimalno A5) u boji uz obvezu Sponzora Kongresa da dostavi grafičku pripremu najkasnije 21 radni dan prije početka Kongresa,
 • Objavu logotipa u boji na listi sponzora Kongresa u konačnom programu – Zborniku sažetaka,
 • Dvije (2) kotizacije za predstavnike Sponzora Kongresa (bez prava na dodjelu bodova) za nazočenje predavanjima, stankama za kavu, radnim ručkovima i večeri Društva,

 

 SPONZOR RADNOG RUČKA • 15.000,- kuna (petnaesttisuća kuna) uključuje:

 • Branding restorana FIG LEAF za radni ručak (brandirane salvete, brandirane šalice, brandirano pakiranje šećera, brandirane prostirke za stolove) i materijalima Sponzora radnog ručka. (izrada i dostava brandiranih materijala obveza je Sponzora),
 • Deset (10) minuta predavanja pozvanog predavača U OKVIRU TEMA KONGRESA, u terminu prije radnog ručka kojeg Sponzor radnog ručka sponzorira (sve troškove predavača plaća Sponzor radnog ručka iz drugih vlastitih sredstava),
 • Obveza je Sponzora dostaviti power point prezentaciju predavanja najkasnije 7 radnih dana prije početka Kongresa, radi utvrđivanja sukladnosti s Etičkim kodeksom,
 • Osnovna prezentacijska tehnika (računalo i projektor) na raspolaganju je bez dodatne naknade,
 • Postavljanje dva (2) ROLL UP – a dimenzija maksimalno 1000 x 2000 mm (izrada je obveza Sponzora) u restoranu FIG LEAF u kojem se poslužuje ručak,
 • Objava logotipa u boji na listi Sponzora Kongresa u konačnom programu – Zborniku sažetaka,
 • Uvrštenje predavanja u službeni program Kongresa uz objavu na web stranici Kongresa.

 

UMETANJE MATERIJALA U TORBE  • 5.000,- kuna (pettisuća kuna) uključuje:

 • Umetanje tiskanog materijala sponzora, do 4 stranice formata najviše A4 u sve kongresne torbe,
 • Umetanje do jedne (1) kemijske olovke Sponzora i jednog (1) bloka za pisanje u sve kongresne torbe.

 

Ukoliko ste zainteresirani za druge oblike sponzorstva koji ovdje nisu navedeni, molimo Vas da kontaktirate tehničkog organizatora kongresa radi dogovora.

 

Za organizacijski odbor:

prof.dr.sc. ŠIMUN ANĐELINOVIĆ

prim.dr. JOŠKO BEZIĆ

Downoad cijelokupnog teksta u pdf formatu 7CCPFM Obavijesti za sponzore i izlagače

 

TECHNICAL ORGANIZER - TEHNIČKI ORGANIZATOR


VIP TRAVEL DMC & PCO®, Jerome d.o.o.

HR-21000 SPLIT, CROATIA, Hrvatske mornarice 1 J

Agency ID Code: HR-AB-21-060192163, VAT ID: HR10145480236

Initial capital: 120.000,- HRK, Reg. CC Split Tt-12/2950-3.

VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. objekti smještaja, aviokompanije, prijevoznik i putno osiguranje).

 

VIP TRAVEL DMC & PCO, Jerome Ltd collects, processes and keeps your personal data in accordance with the EU GDPR 2016/679 and other valid laws and regulations. Your personal data shall not be forwarded yo third persons or delivered to third countries, except with purpose of realising the services agreed with you (accommodation facilities, airlines, transport company, travel insurance company) .